Video art // E4 Teleglitcher // Sting competition entry

Video art // E4 Teleglitcher // Sting competition entry

My entry for the 2009 E4 Stings Comp.

E4 Sting // Teletext art

E4 Sting // Teletext art

E4 Sting // Teletext art

E4 Sting // Teletext art

E4 Sting // Teletext art

E4 Sting // Teletext art